Modellen
Stockholm, Nyproduktion

Modellen 4

Nyproduktion. Ett hus som byggs upp på en innegård där ett annat hus tidigare har stått. 

Planeras vara klart under sommaren 24.