IMG 8342
IMG 8342

Hållbarhet

Med en stark inriktning på hållbarhet och kvalitet är Stockholm Rörentreprenad AB din pålitliga partner för VVS-lösningar.

Vi strävar inte bara efter att leverera högkvalitativa tjänster som överträffar våra kunders förväntningar, utan vi är också engagerade i att minimera vår miljöpåverkan och skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare.

Genom vår miljöpolicy, kvalitetspolicy och arbetsmiljöpolicy förbinder vi oss till ständig förbättring och ansvarstagande.

Miljöpolicy

Genom erfarenhetsåterföring förbättrar vi våran organisations miljöarbete. Vi jobbar ständigt med att förbättra våra sätt att jobba samt nyttja de senaste hjälpmedel som finns på marknaden.

Kvalitetspolicy

Stockholm Rörentreprenads medarbetare ska ha som övergripande mål att sträva efter att utföra tjänster med hög kvalité som överensstämmer med kundens förväntningar. Vi följer ISO 9001, 14001.

Arbetsmiljöpolicy

Stockholm Rörentreprenad arbetar för ständig utveckling av material samt metoder som skonsamt påverkar miljön samt medarbetares hälsa.

Hållbara installationer i världsklass

Vår ambition är att varje dag bidra till samhällsnytta genom klimatsmarta och energieffektiva tekniska installationer som leder till lägre resursförbrukning.

Läs mer om Instalcos hållbarhet